Araştırma raporları

 • Akademi̇k Yakınma Çalışmaları Ve Bi̇li̇mi̇n Yozlaşması

  Akademi̇k Yakınma Çalışmaları Ve Bi̇li̇mi̇n Yozlaşması

  H. Pluckrose, J. A. Lindsay ve P. Boghossian isimli araştırmacılar 2018 yılında çok çarpıcı bir çalışmaya imza atıyor. Akademideki anaakım feminizm, toplumsal cinsiyet ve queer teorilerle uyumlu ama tamamen uydurma veriler üzerinden, saçma argümanlarla bezeli, postmodern yaklaşımı parodileştiren, etik açıdan problemli makaleler hazırlayıp özellikle alandaki “saygın” dergilere gönderiyorlar ve proje tıkır tıkır işliyor. 10 ay gibi kısa bir […]


 • İstanbul Sözleşmesi̇ Tartışmalarında Sık Kullanılan 14 Manipülasyon

  İstanbul Sözleşmesi̇ Tartışmalarında Sık Kullanılan 14 Manipülasyon

  İstanbul Sözleşmesi Türkiye’de sorgulanmaya başlandıktan sonra, kitlelerin kafasını karıştırmak ve Sözleşme’ye yönelik eleştirilerin önünü kesmek için kimi manipülasyonlar dolaşıma sokulmuştur. Manipülasyon kelimesi, kısaca gerçekleri saklayarak, gerçeklere bazı eklemeler yaparak ya da gerçekleri olduğundan farklı yorumlayarak insanları yanlış yönlendirmek anlamına gelmektedir. Manipülasyonun kaynağı bazen bilinemez. Konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan kişiler, manipülasyon yapmak amacı gütmeseler […]


 • İstanbul Sözleşmesi̇’ne Karşı Çıkanlar Hakkında 10 Yanlış İddi̇a

  İstanbul Sözleşmesi̇’ne Karşı Çıkanlar Hakkında 10 Yanlış İddi̇a

  Aile Akademisi Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi ve dayandığı toplumsal cinsiyet ideolojisini tartışmaya açmak adına 2013 yılından bugüne kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Gelinen noktada bu perspektifin artık sorgulanabilir hale geldiği görülmektedir. Bu sorgulamanın yapılmaya başlanmasıyla birlikte sözleşme karşıtlarının sundukları gerekçeler; genellikle şiddet savunuculuğu, çağ dışılık, ataerkillik gibi basit ve klişe söylemlerle cevaplanmaktadır. Sözleşmeyi savunan kesimler konuyu […]


 • Çocuk İstismarını Hukukileştirmek: Lanzarote Sözleşmesi

  Çocuk İstismarını Hukukileştirmek: Lanzarote Sözleşmesi

  10 Eylül 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi” (Lanzarote Sözleşmesi) hakkında Mücahit Gültekin’in 7 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı konuşmanın pdf metnini bilgisayarınıza indirebiirsiniz. 


 • Dr. Meryem Şahin’le Dünyada Anti-Gender Hereketler

  Dr. Meryem Şahin’le Dünyada Anti-Gender Hereketler

  Dr. Meryem Şahin’le “Dünyada Anti-Gender Hareketler” başlıklı söyleşinin PDF metnini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


 • Lanzarote Sözleşmesi’nin Hukuki Tahlili

  Lanzarote Sözleşmesi’nin Hukuki Tahlili

  2007 yılında imzaya açılan, Türkiye tarafından ise 6084 sayılı kanunla 2010 tarihinde kananlaştırılan, 10 Eylül 2011 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren Lanzarote Sözleşmesi’ne ilişkin Av. E. Esad Baş’ın yaptığı hukuki değerlendirmeyi PDF dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yazının Alındığı Kaynak: www.muharrembalci.com


 • Yapay Zekâ Ve Bi̇yo-teknolojiye İli̇şki̇n 30 Ki̇tap

  Yapay Zekâ Ve Bi̇yo-teknolojiye İli̇şki̇n 30 Ki̇tap

  Yapay zekâ ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelerin felsefi, hukuki, ekonomik ve tabii ki siyasi sonuçları Batı’da çok uzun zamandır gündemde olmasına rağmen, ülkemizde maalesef bu konular sözünü ettiğimiz bağlamlar çerçevesinde yeterince tartışılmıyor. Yapay zekâ ve biyoteknoloji alanına ilişkin 30 kitabın kısa tanıtımlarını içeren bu çalışma, konuyla ilgilenen yazarlara, akademisyenlere, öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor. 


 • İstanbul Sözleşmesi̇ İle İlgi̇li̇ Kafa Karıştıran 10 Soru-10 Cevap

  İstanbul Sözleşmesi̇ İle İlgi̇li̇ Kafa Karıştıran 10 Soru-10 Cevap

  2011 yılında imzalanıp, 2014 yılında yürürlüğe sokulan İstanbul Sözleşmesi’nin toplumumuzun geleceğine ilişkin taşıdığı tehlikeler hakkında halkımızda bir bilgilenme, bilinçlenme olmuştur. Buna karşılık kimi çevreler halkta oluşan bu duyarlılıktan rahatsız olmakta ve bu toplumsal hassasiyeti manipüle etmek için kimi söylemler geliştirmektedir. Bu bağlamda kafa karıştırıcı bazı sorular dolaşıma sokulmaktadır. Aile Akademisi Derneği olarak tespit ettiğimiz bu […]


 • 10 Maddede İstanbul Sözleşmesi̇ Neden İptal Edi̇lmeli̇di̇r?

  10 Maddede İstanbul Sözleşmesi̇ Neden İptal Edi̇lmeli̇di̇r?

  “10 Maddede İstanbul Sözleşmesi Neden İptal Edilmeli?” Son günlerde Türkiye’de en çok konuştuğumuz konulardan biri İstanbul Sözleşmesi. Aile Akademisi Derneği olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin neden iptal edilmesi gerektiğini 10 maddede özetleyen bir çalışma yaptık. Ayrıca konuya ilişkin yapılmış başka çalışmalara da dipnotlarda yer verdik. Faydalı olması temennisiyle… 


 • 10 Maddede Toplumsal Ci̇nsi̇yet Eşi̇tli̇ği̇ Nedi̇r?

  10 Maddede Toplumsal Ci̇nsi̇yet Eşi̇tli̇ği̇ Nedi̇r?

  Aile Akademisi Derneği olarak, son zamanlarda kamuoyunda daha sık tartışılmaya başlayan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını 10 maddede özetleyen bir çalışma yaptık. Çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin merak edilen sorulara açık ve anlaşılır cevaplar vermeye çalıştık. Ayrıca konuyla ilgili yapılmış başka çalışmalara ve web sitelerine de dipnotlarda yer verdik. Faydalı olması temennisiyle. 


 • İslam Hukukunda Aile Hakemliği

  İslam Hukukunda Aile Hakemliği

   Aile içi sorunların büyümesini önlemek, boşanmaların önüne geçmek ve karı-koca arasında yaşanan problemlerin yapıcı bir şekilde çözülmesi için “Aile Arabuluculuğu” sisteminin hayata geçirilmesini büyük bir önem arz etmektedir. Yüzyıllardır denenmiş ve uygulanmış bir sistem olarak aile hakemliği yüce Kitabımız Kur’an tarafından bir çözüm yolu olarak sunulmaktadır. İslam Hukuku Uzmanı Mehmet Çelen’in Yuva Kurma ve Aileyi […]


 • Eşcinsellik Amerika’da Nasıl Normalleştirildi: 6 Aşamalı Stratejik Plan

  Eşcinsellik Amerika’da Nasıl Normalleştirildi: 6 Aşamalı Stratejik Plan

  Eşcinsellik, Amerika’da nasıl normalleştirilmeye çalışıldı? Bilim ve medya nasıl bir rol oynadı? Eşcinselliği normalleştirmek için hangi güçler bir araya geldi ve hangi stratejileri uyguladı? Televizyondan ve ünlülerden nasıl faydalanıldı? Hukukun desteğinin alınması için neler yapıldı? LGBT hareketin propagandasının etkisinde kalmayanlara karşı nasıl bir yöntem takip edildi? Bu sorulara birinci ağızdan cevap veren bir yazıyı yayınlıyoruz. […]