Toplumsal Cinsiyeti Tartışmak

Son zamanlarda ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği ile ilgili tartışmalar toplumun pek çok kesimini etkisi altına aldı, hemen herkes konuya dair bir tutum geliştirmeye başladı. Bu tutumlar incelendiğinde sözleşmeyi savunanların “kadına yönelik şiddet” duyarlılığının, sözleşmeye karşı çıkanların çoğunluğunun ise farklı cinsel yönelimleri içeren “eşcinsellik” ile ilişkili duyarlılıklarının ön plana çıktığı görülmekte; tartışma şiddet ve eşcinsellik üzerinde […]

Kavramlar Zihin İnşa Eder

Çok yoğun bilgi akışının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bilginin temel sermaye olarak görülmeye başlandığı sanayi devri sonrasındaki dönemde toplumlar artık bilgi temelinde inşa edilmeye başlandı. Bilgi toplumu olmanın avantajlı yönlerine dikkat çeken uzmanlar olduğu kadar, yoğun bilgi uyaranlarının içerisinde doğru ve faydalı bilginin ayırt edilmesinin güçleştiğini ve durumun toplumsal düzeni tehdit eder boyuta geldiğini dile […]

Erkeklik Rollerinin Değişmesi Üzerine

Yaptığı köpek deneyleri ile tanıdığımız ünü fizyolog Ivan Pavlov’un gerçekleştirdiği deneylerden bir tanesinde de bir köpeğe daire şekli gösterilerek gıda veriliyor, elips gösterilince ise bir şey verilmiyor. Sonuç olarak hayvan daire şekline koşullanarak, onu görünce salya akıtıyor, fakat elipsi görünce cevap vermiyor. Daha sonra elips derece derece daireye benzetiliyor. Köpek uzun bir süre elipsi daireden […]

Terapi Kıvamında Bir Sinema: Altın ve Bakır

Sinema, insan yaşamına ve hayallerine ilişkin konuları ele alış şekli, kullanılan ses ve görüntü efektleri, oyuncuların duygulara olan hâkimiyeti, müzikleri ve daha birçok özelliğiyle seyirciler üzerinde önemli bir etkiye sahip. Seyirci çoğu zaman güçlü bir kurgu, ses ve görüntü karşısında gerçeklikten koparak kendini filmin içinde gibi hissedebiliyor. Kişiler sinemada seyrettikleri karakterlerle kendileri arasında genel bir […]