Basın Açıklamaları

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

  Değerli Halkımız, Saygıdeğer Basın Mensupları 6 Şubat 2023 tarihinde evlerimizin yüreklerimizle birlikte yıkıldığı, eşyalarımızın ailelerimizle birlikte dağıldığı, hafızalarımızda derin izler bırakan eşine az rastlanan büyük bir felaketle uyandık. Bütün bir ülke olarak acıya gömüldük, yasa büründük. Yaşadığımız kederi dili, dini, ırkı ve kültürü ne olursa olsun herkesin unutulmaz bir dayanışma içine girmesiyle bir nebze de […]


 • Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

  Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir. BM “kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları” gibi kavramları toplum mühendisliği olarak yorumlanabilecek bir yaklaşımla dünyaya yansıtmakta ve bunu kötülükle, şiddetle mücadele etme adına yaptığını ileri sürmektedir. Batılı paradigma özgürlük, hak, ahlak, şiddet gibi […]


 • 15-21 MAYIS AİLE HAFTASI

  15-21 MAYIS AİLE HAFTASI

  Aile insanlığın başlangıcından bu yana varlığını devam ettiren bir kurumdur. İlk insanlıktan beri vardır. Yüce dinimiz olan İslam’da da bu konuyla ilgili ilk ailenin Hz. Âdem ve Hz. Havva tarafından kurulduğu söylenmektedir. Geçmişten günümüze var olmaya devem eden aile gerek insan ilişkilerimizi gerekse sosyal hayatımızı düzenleyen bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlilik ve kan bağına […]


 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

  FEMİNİZMİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DİKKAT ÇEKİYORUZ! Değerli Halkımız, Saygıdeğer Basın Mensupları 8 Mart Dünya (Emekçi) Kadınlar Günü’nün tarihsel kökeni, 8 Mart 1857’de ABD’nin New York şehrinde meydana gelen olaylarda çoğu kadın 129 işçinin ölmesine dayandırılmaktadır. Yaygın söylemin aksine bazı tarihçiler 8 Mart’ta yaşanan olayların; kadın hareketini sosyalist kökenlerinden koparmak ve burjuva feminizminin önünü açmak amacıyla 1950’lerde üretildiğini […]


 • Aile Haftası Basın Açıklaması

  Aile Haftası Basın Açıklaması

  Yeni Bir Dünya Filistinli Ailelerin Sahip Olduğu Değerler Üzerine Kurulacaktır


 • İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ NEFRET POLİTİKALARINIZA KARŞI DA VERECEĞİZ!

  Aile Akademisi Derneği toplumsal cinsiyet projesi ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı 10 yıldan beri bilgiye, veriye, akla, izana ve insafa dayanan bir mücadele veriyor. Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi derneğimizin stratejik önceliği olmuştur. Derneğimiz bu hedefine ulaşmak için hiçbir kişi ve kuruma hakaret etmeden; toplumsal cinsiyet ideolojisinin çelişkilerini, çıkar çevreleriyle olan bağlantılarını ve manipülasyonlarını hazırladığı bilimsel […]


 • İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ: HAYIRLI OLSUN, MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

  Uzun süredir halkın büyük tepkisiyle karşılaşan İstanbul Sözleşmesi 19 Mart 2021’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla feshedildi. Öncelikle bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi “kadına şiddeti önlemek” adı altında Avrupa Konseyi’nin halkımıza kendi değerlerini ve kendi amaçladıkları yaşam tarzını dayatmanın hukuki referansıydı. Şüphesiz bu dayatmanın  tek dayanağı […]


 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

  Sekiz Mart 1857 yılında ABD’nin New York eyaletinde 40 bin işçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için emek sömürüsüne karşı ayaklandı. Polis sert müdahalelerde bulundu ve işçileri fabrikaya kilitledi. Fabrikada çıkan yangın sonucu çoğunluğu kadınlardan oluşan 129 işçi hayatını kaybetti. Daha sonra bu günün, 1977’de Birleşmiş Milletlerin kabulü ile “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanılmasına karar […]


 • Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

  Değerli Basın Mensupları ve Saygıdeğer Kamuoyu Birleşmiş Milletler 1999 yılında 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak anılmasına karar verdi. Şiddet, dünyada ve ülkemizde göz ardı edilemeyecek bir sorundur. Bununla birlikte kadına şiddet sorununun çözülmesi için yapılan çalışmaları, araştırmaları, çıkarılan kanunları objektif olarak değerlendirdiğimizde ciddi sorunlar ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde “Şiddet […]


 • İstanbul Sözleşmesi’ne İlişkin Tartışmaların Zemini Kaymamalıdır

  İstanbul Sözleşmesi’ne İlişkin Tartışmaların Zemini Kaymamalıdır

  Türkiye birkaç yıldır İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor. Hükümet yetkililerinin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme niyetini açıklamasıyla birlikte bu tartışmalar daha da alevlenmiş, sözleşmeye muhalefet edenler ile sözleşmenin yanında duranlar arasında karşılıklı suçlamalara dönüşmüştür. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilip çekilmemeye karar vereceğimiz hayati öneme haiz bugünlerde, bazı hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz: 1. Özellikle birkaç günden beri yürütülen tartışmaların usul, üslup […]


 • İstanbul Sözleşmesinin İptali Konusunda Siyasi Yetkililerin Yaptığı Açıklamalara Dair Basın Bildirisi

  İstanbul Sözleşmesinin İptali Konusunda Siyasi Yetkililerin Yaptığı Açıklamalara Dair Basın Bildirisi

  Türkiye’de uzun zamandır “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)” politikaları ve İstanbul Sözleşmesi tartışma konusu olmayı sürdürmektedir. Özellikle İstanbul Sözleşmesi, bu sözleşmenin dayandığı ideoloji ve bu ideolojiye dayanarak oluşturulmuş mevzuat halkımız tarafından kaygıyla takip edilmekte, toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlığa neden olmaktadır. Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş 2 Temmuz 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında […]


 • Basın Açıklaması : 10 Soruda Dünya Kadınlar Günü’nü Sorgulamak

  Basın Açıklaması : 10 Soruda Dünya Kadınlar Günü’nü Sorgulamak

  8 Mart, 1910 yılından bu yana kapitalist küresel sermayedarların kendi lehlerine manipüle ettikleri ilginç bir gün olarak, “Dünya Kadınlar Günü”adıyla kutlanmaktadır. 8 Mart’ın tarihi süreci, her yıl giderek daha fazla çelişkiyi, soruyu ve dilemmayı bünyesinde toplayarak ilerlemektedir. Bu süreci doğru sorularla irdelemek gerekmektedir. Soru 1 8 Mart 1857’de 129 kişinin ölümüne neden olan küresel kapitalizm, […]


 • Toplumsal Cinsiyet Ve İstanbul Sözleşmesiyle ilgili Tartışmalara Dair Basın Açıklaması

  Son zamanlarda toplumsal cinsiyet kavramı ve bu kavramın merkeze alındığı uluslararası bir siyasi belge olan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)” kamuoyunda tartışmalı hale gelmiştir. Fakat bu tartışmanın sağlıklı bir atmosferde yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir. Bunun başlıca sebebi, toplumsal cinsiyet ve ilişkili kavramların siyasiler, […]


 • Yaşlılar Haftası Basın Açıklaması

  Yaşlılar Haftası Basın Açıklaması

  Yaşlılarımız Toplumsal Değerlerimizi Gelecek Kuşaklara Taşıyan Temel Direklerimizdir… Modern hayatın toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi yaşlıları da mağdur ettiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Gençliği kutsallaştıran modern hayat gençlerimizi haz ve hız endüstrisinin tüketim nesnesi haline getirmiştir. Neoliberal sistem, gençlerin enerjisini kendine hizmet edecek şekilde organize edilmiştir. İş ve tüketim dünyasında sıkışan gençler manevi ve psikolojik […]


 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI:İSTİSMAR DEVAM EDİYOR

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülkemizde ve bütün dünyada çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Kadına ve kadın haklarına yapılan bunca vurguya rağmen ülkemizde ve dünyada kadına yapılan zulüm ve haksızlıklar azalma göstermiyor. Üstelik sadece kadına değil, bir bütün olarak insanlığa yönelik şiddet çeşitli yönleriyle artmaya devam ediyor. Bugün her türlü haksızlığın ve adaletsizliğin sebepleri üzerinde yeterince durulmamaktadır. […]


 • ETCEP HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI:TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARINA TAMAMEN SON VERİLMELİDİR

  ETCEP HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI:TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARINA TAMAMEN SON VERİLMELİDİR

  Milli Eğitim Bakanlığı 6 Ocak 2019 günü saat 16.30’da resmi web sitesinden aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2014 – 2016 yılları arasında yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Söz konusu projenin pilot […]


 • AİLE AKADEMİSİ’NDEN TÜM SEÇMENLERE İKİNCİ ÇAĞRI

  AİLE AKADEMİSİ’NDEN TÜM SEÇMENLERE İKİNCİ ÇAĞRI

  Değerli Kardeşim, 1. Uzun zamandan beri ülkemizde uygulanan aile politikalarına ilişkin görüşlerimizi, düşüncelerimizi ve eleştirilerimizi dile getiriyor; tehlikenin büyüklüğüne dair uyarılarda bulunuyoruz. Ama sen çoğunlukla sessizsin. Belki olup biten şeylerden tam anlamıyla haberdar değilsin. Belki de haberdarsın ama “seçim öncesi aman bir zarar vermeyeyim.” diye düşünüyorsun. Eğer böyleyse bilesin ki, seçim sonrası düşüncelerin hiçbir işe yaramayacak. […]


 • AİLE AKADEMİSİ’NDEN SİYASİ PARTİLERE VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI: AİLESİNİ KORUYAMAYAN VATANINI NASIL KORUYACAK?

  AİLE AKADEMİSİ’NDEN SİYASİ PARTİLERE VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI: AİLESİNİ KORUYAMAYAN VATANINI NASIL KORUYACAK?

  AİLE AKADEMİSİ’NDEN SİYASİ PARTİLERE VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI:  AİLESİNİ KORUYAMAYAN VATANINI NASIL KORUYACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli’yle yaptığı görüşme sonrasında seçimlerin 24 Haziran 2018’de yapılacağını duyurdu. Öncelikle seçimlerin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.  Seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakıyoruz. Önümüzde iki ay gibi bir süre var. Bu süre […]


 • AİLE AKADEMİSİ’NDEN “CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA YÖNELİK YASA TASARISI”NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  AİLE AKADEMİSİ’NDEN “CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA YÖNELİK YASA TASARISI”NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  Cinsel İstismar Suçuna Yönelik Yasa Tasarısı, bir kaç günden bu yana kamuoyunda tartışılmaktadır.  Tasarı, “Çocuklara tecavüze onay”, “Tecavüzcüsüyle Evlenme Yasası” gibi başlıklar altında sunularak çarpıtılmakta, maalesef bu manipülasyondan pek çok kurum ve kişi de etkilenmektedir. Öncelikle konu hakkında bir bilgi eksikliği olduğunu belirtmeliyiz.  Yeni tasarının doğru anlaşılabilmesi için konu hakkında kısaca bilgi verelim. 1.) 1 […]


 • Toplumsal Cinsiyet Araştırması Basın Toplantısı Yapıldı

  Toplumsal Cinsiyet Araştırması Basın Toplantısı Yapıldı

  Aile Akademisi Derneği 4 ülke ve Türkiye’yi kapsayan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarına Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bursa Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılan basın toplantısına STK temsilcileri ve basın mensupları iştirak etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda Araştırmayı yapan Yrd. Doç. Dr. Mücahit Gültekin ve Uzm. Psikolog Meryem Şahin sunum […]


 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI: KADIN HAKLARI SÖYLEMİNDEKİ ÇİFTE STANDARDI KINIYORUZ

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün kutlanıyor. Aile Akademisi Derneği olarak kadının ve ailenin düşürüldüğü durumu ibretle takip ediyoruz. Ne yazık ki, kadına en çok zulmeden, onu patronların ve haz simsarlarının önüne atan güçler, bütün bunları kadın hakları adına yaptılar.  Bugün de, yine kadın hakları kavramına sığınılarak, kadını kendisine ve ailesine yabancılaştıran bir söylemin yaygınlaştırıldığına […]


 • Anne Sütü Bankası Basın Açıklaması

  Anne Sütü Bankası Basın Açıklaması

  Sağlık Bakanlığı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde İzmir’de açmayı planladığı “Anne Sütü Bankası” uygulaması farklı boyutlarıyla kamuoyunda tartışıldı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tedbir, hukuk ve kayıt sistematiği üzerine daha fazla çalışılması gerektiğini sebep göstererek uygulamanın ertelendiğini açıkladı. Uygulamanın İslam hukuku açısından taşıdığı sakıncalar uzmanlar tarafından dile getirildi ve bu projeden vazgeçilmesi ifade edildi. Aile Akademisi […]


 • “Kadın Hakları” Kavramı İstismar Edilmemelidir

  “Kadın Hakları” Kavramı İstismar Edilmemelidir

  8 Mart Dünya kadınlar Günü ülkemizde ve bütün dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kadına ve kadın haklarına yapılan bunca vurguya rağmen ülkemizde ve dünyada kadına yapılan zulüm ve haksızlıklar azalma göstermiyor. Sadece kadına değil, insanın insana ve insanın doğaya uyguladığı şiddetin çok çeşitli yönleriyle karşılaşmaya devam ediyoruz. Bunun sebebi, güce/rekabete/kâra odaklı materyalist/kapitalist dünya görüşüdür. Bir ailenin […]


 • Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

  Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

  Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Birleşmiş Milletler tarafından bundan 13 yıl önce ilan edildi. O günden bu yana dünyanın her yerinde kadına şiddet katlanarak devam ediyor. Kadın fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğruyor. Bugün ABD’de her 15 saniyede bir, bir kadın öldürülüyor ya da fiziksel saldırıya maruz kalıyor. Yine ABD Adalet Bakanlığı’nın bildirdiğine göre […]


 • Kürtaj Tartışmaları Hakkında Basın Açıklaması

  Kürtaj Tartışmaları Hakkında Basın Açıklaması

  SADECE KÜRTAJ DEĞİL KÜRTAJA GÖTÜREN YOLLAR DA GÜNDEME ALINMALIDIR Ülkemizde son zamanlarda kürtajile ilgili tartışmalar endişe verici bir şekilde izlenmektedir. Siyasi polemiklerin konusu haline getirilen bu sorun üzerinden yapılan usulsüz tartışmalar, zaman geçtikçe, yıpranan aile hayatına da ciddi zararlar vermektedir. İnsan hayatı dinin, bilimin, ahlâkın, hukukun ve vicdanın kesiştiği ender konulardan biridir. Bütün siyasi, dini […]


 • Çocuklarınızı Shrek’ten Uzak Tutun!

  Çocuklarınızı Shrek’ten Uzak Tutun!

  Akademimizin eğitimcilerinden Uzm. Psikolojik Danışman Mücahit Gültekin ve Eğitimci Volkan Tekdemir üç bölümden oluşan Shrek dizisine ilişkin nitel bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmada Shrek serisinde çocuklar açısından yer alan negatif içerik nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Shrek serisinde çocuklar için önemli oranda olumsuz model teşkil edebilecek negatif içerik belirlenmiştir. Araştırmanın; literatür taraması, sonuç ve […]