Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir. BM “kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları” gibi kavramları toplum mühendisliği olarak yorumlanabilecek bir yaklaşımla dünyaya yansıtmakta ve bunu kötülükle, şiddetle mücadele etme adına yaptığını ileri sürmektedir.

Batılı paradigma özgürlük, hak, ahlak, şiddet gibi kavramları; kendi eko-politik birtakım hedefler doğrultusunda anlamlandırarak insanları manipüle etmekte ve bu kavramları istismar etmektedir. Şiddeti sadece kadına şiddet sorunu üzerinden değerlendirmekte, neyin şiddet olup neyin olmadığına kendi değerleri ve amaçları doğrultusunda karar vermektedir. Onlarca sebebi göz ardı ederek şiddetin mekânı olarak evi, faili olarak da erkeği, babayı ya da kocayı gören bu yaklaşım, acılar üzerinden prim yapan ve kazanç sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları göz ardı etmektedir.

Bir kez daha şu gerçeği hatırlatmak istiyoruz. Şiddetin coğrafyası, dili, dini, ırkı ve cinsiyeti olmaz. Şiddete sebep olan alkol, uyuşturucu, kumar, haz ve rekabet kültürü gibi asıl sebeplere odaklanmak gerekmektedir. Kadına şiddet kavramı, şiddet kavramından bağımsız değerlendirilmemelidir. Şiddeti anlamak ve azaltmak için ön kabullere dayanmayan, geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının kullanıldığı, bulguların objektif bir şeklide yorumlandığı araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Kadına şiddet kavramının araçsallaştırılarak aileye ve aileyi oluşturan değerlerin hedef alınmasına izin verilmemelidir. İnsanın doğasıyla çatışan pratiklerin sorunlarımızın kaynaklarından biri olduğu unutulmamalıdır.

Fedakârlık, mahremiyet, merhamet, iffet, dürüstlük, sadakat, yardımseverlik, hoşgörü, sorumluluk, iyilik, duyarlılık, sabır, dayanışma gibi değerlerin göz ardı edilerek şiddet sorununun çözülmesi mümkün değildir. Ait olduğumuz medeniyet birikimi şiddet sorununun çözülmesi için yeterli ve gerekli altyapıya sahiptir.

Şiddetin bittiği, merhamet ve adaletin hâkim olduğu günlere ulaşmak en büyük dileğimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir