İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ: HAYIRLI OLSUN, MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

Uzun süredir halkın büyük tepkisiyle karşılaşan İstanbul Sözleşmesi 19 Mart 2021’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla feshedildi. Öncelikle bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi “kadına şiddeti önlemek” adı altında Avrupa Konseyi’nin halkımıza kendi değerlerini ve kendi amaçladıkları yaşam tarzını dayatmanın hukuki referansıydı. Şüphesiz bu dayatmanın  tek dayanağı İstanbul Sözleşmesi değildir. Ancak Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ne “Hayır!” diyerek Batı’nın çeşitli kurumları aracılığıyla ülkemizde kurduğu hegemonyaya direnilebileceğini göstermiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi bu bakımdan önemli bir adımdır ve bu adım güçlenerek devam etmelidir.

Aile Akademisi Derneği olarak bugüne kadar yayınladığımız raporlar ve yaptığımız çalışmalarda İstanbul Sözleşmesi’nin amacının şiddeti önlemek olmadığını gösterdik. Gerek Türkiye’deki gerekse toplumsal cinsiyet yasalarının uygulandığı diğer ülkelerdeki şiddet oranları bunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen, Batılı kurumların hegemonyasına dayanan kişi, kurum ve çevreler Türkiye’nin aldığı bu kararı manipüle etmek isteyecek, “kadına karşı” bir karar olarak lanse etmeye çalışacaktır. İlk olarak bu manipülasyonlara karşı da direnmek zorundayız.

İkinci olarak, kadını ve erkeği, Allah’ın insana yaratılışta verdiği haysiyet ve onura yaraşır bir şekilde değerlendiren bir bakış açısını güçlendirmeliyiz. Kadını tahkir eden, onu aşağı gören ve onun üzerinde egemenlik kuran, bunu da “dini” ya da “geleneksel” uygulamalara dayandıran yanlış anlayışların da ıslah edilmesine ihtiyacımız var.

Son olarak İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi iradesini göstermek değerlidir. Bu iradenin güçlenmesini, kalıcı hale gelmesini, yaygınlaşmasını umuyor; siyasi, hukuki, bilimsel, ekonomik alanlarda da aynı direnişin verilmesine öncülük etmesini diliyoruz.

Bu vesileyle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum ve çevrelere tekrar teşekkür ediyoruz.

“Bizim uğrumuzda mücahede edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah iyilik edenlerle beraberdir.” (Ankebut Suresi: 63)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir