İstanbul Sözleşmesi̇ Tartışmalarında Sık Kullanılan 14 Manipülasyon

İstanbul Sözleşmesi Türkiye’de sorgulanmaya başlandıktan sonra, kitlelerin kafasını karıştırmak ve Sözleşme’ye yönelik eleştirilerin önünü kesmek için kimi manipülasyonlar dolaşıma sokulmuştur. Manipülasyon kelimesi, kısaca gerçekleri saklayarak, gerçeklere bazı eklemeler yaparak ya da gerçekleri olduğundan farklı yorumlayarak insanları yanlış yönlendirmek anlamına gelmektedir. Manipülasyonun kaynağı bazen bilinemez. Konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan kişiler, manipülasyon yapmak amacı gütmeseler de bu manipülasyonları gerçek zannederek yayılmasına katkıda bulunurlar. Manipülasyonları etkisiz hale getirmenin iki yolu vardır: Birincisi manipülasyon içeren bilginin farkına varmak, ikincisi ise doğru bilginin farkında olmak. Aile Akademisi Derneği olarak bu çalışmada İstanbul Sözleşmesi hakkında tespit ettiğimiz en yaygın kullanılan bazı manipülasyonları inceliyoruz. Amacımız, kirli bilgilere karşı farkındalık oluşturmak ve İstanbul Sözleşmesi hakkında halkımızın sağlıklı karar vermesine katkıda bulunmaktır. Çalışmanın faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir