İstanbul Sözleşmesi̇’ne Karşı Çıkanlar Hakkında 10 Yanlış İddi̇a

Aile Akademisi Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi ve dayandığı toplumsal cinsiyet ideolojisini tartışmaya açmak adına 2013 yılından bugüne kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Gelinen noktada bu perspektifin artık sorgulanabilir hale geldiği görülmektedir. Bu sorgulamanın yapılmaya başlanmasıyla birlikte sözleşme karşıtlarının sundukları gerekçeler; genellikle şiddet savunuculuğu, çağ dışılık, ataerkillik gibi basit ve klişe söylemlerle cevaplanmaktadır. Sözleşmeyi savunan kesimler konuyu somut veriler ışığında, mantıksal ve bilimsel bir zeminde tartışmak yerine, sözleşmeyi eleştirenleri savunmadıkları söylemler üzerinden itham etmeye, konuyu yüzeysel bir zemine çekmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada sözleşmenin iptalini destekleyen kesimlerin gerçekte savunmadıkları ama üzerinde çarpıtma yapılan söylemlere ilişkin kısa açıklamalar yapılacaktır.Şüphesiz İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan çok geniş bir kesim bulunmaktadır. Bu metin daha çok bizim karşı çıkarken söylemediklerimizi yansıtmaktadır. Daha önceki çalışmalarda sunduğumuz gerekçelere dayanarak, bu çalışma vesilesiyle tekrar ifade ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi feshedilmelidir! Faydalı olması temennisiyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir