Önleyici Aile Eğitiminin 2. oturumu gerçekleşti.

Aile Akademisi Derneği ve Eğitim Birsen 1 No’lu şube ortaklığı ile gerçekleştirilen “Önleyici Aile” eğitiminin 2. oturumu gerçekleşti. 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilen oturumda Fatma Kayar “Marka Bağımlılığı ve Aşırı Tüketim” Meryem Şahin ise “Madde Bağımlılığı” konularını anlattı. Fatma Kayar  konuşmasının girişinde bugün dünyada çocukların ve gençlerin tüketim giderlerinin çok ciddi bir ekonomik değere sahip olduğunu, ihtiyaçları sürekli artan ve buna bağlı olarak da hep daha fazlasını tüketen insan tipi oluşturulmaya çalışıldığını aktardı. Çoğu zararlı alışkanlığın genellikle toplum tarafından tepki gördüğüne, bu durumun istenmeyen bir davranış olduğu mesajı verilebildiğine; oysa ki marka bağımlılığı ve aşırı tüketim alışkanlığında bu durumun tam tersi bir süreç yaşandığına, tüketimin sosyal olarak da sürekli teşvik edildiğine dikkat çekti. Günümüzde makbul insanın tüketen insan olduğuna değinen Kayar bu durum böyle devam ettiği müddetçe, öyle görülüyor ki marka bağımlılığı ve aşırı tüketim gençlerimizi madde, internet bağımlılığı kadar, belki de daha fazla tehdit eder hale gelecektir dedi.

Eğitimci öncelikle tüketimin günümüzde geldiği boyuta dair bir farkındalık oluşturmayı amaçlayarak dünyada ve Türkiye’de tüketim alışkanlıklarına dair bazı veri ve bilgiler sundu. Bu bilgilere göre insanlık tarihi boyunca israf ve tüketim çılgınlığının bu derece aşırı yaşandığı ikinci bir dönemin olmadığı gözler önüne serilmiş oldu.

Konuşmacı eğitiminin devamında ne oldu da tüketim çılgınları haline geldik? sorusuna cevaplar aradı. Tüketim çılgınlığının nedenleri iki yönlü olarak ele alındı. Bunlardan ilki tüketim kültürüne ayak uydurmamıza neden olan “temel nedenler” olarak maddelendi. Bunların içerisinde ilk olarak mevcut ekonomik düzen, daha sonra sosyal ve psikolojik faktörler incelendi. Yaşadığımız sorunların içinde bulunduğumuz egemen sistemlerden, çağdan, kültürden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı. İkinci olarak ise bu temel faktörlerin hangi aşamalardan geçerek bizlere ulaştığını açıklamaya çalıştığı “süreci tetikleyici & kolaylaştırıcı faktörler” başlığında bazı durumlara dikkat çekti. Burada tüketimi teşvik etmek için uygulanan çeşitli stratejileri açıklayan Şahin, bunları da medya-reklam etkisi, sosyal çevre, alışveriş merkezi kültürü, ailedeki rol modeller, kredi kartları ve pazarlamada kullanılan çeşitli psikolojik teknikler? başlıkları altında örnek olaylar, bilimsel araştırmalar ışığında açıkladı.

Eğitimin son bölümünde ise tüketimin bizleri ve gençleri ekonomik, sosyal, kişisel, manevi ve küresel açıdan nasıl tehdit ettiği gerçek yaşamdan örnekler, çeşitli görseller eşliğinde analiz edildi ve tehlikenin ciddiyetine vurgu yapıldı. Konuşmacı son olarak geçlere haz erteleme eğitimi uygulamak,alışveriş kuralları oluşturmak, aile içi sohbetleri zenginleştirmek,tüketim eğitimi vermek,anne-babanın rol model olması gibi çözüm yolları sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Dr. Öğretim Üyesi Meryem Şahin tarafından verilen bölümde alkol ve madde bağımlılığı ele alındır. Eğitimde ailelere çocukların madde bağımlısı olmadan veya zararlı alışkanlıklar edinmeden önce, önleyici tedbir olarak neler yapabilecekleri anlatıldı. Madde bağımlılığına götüren risklerden bahseden eğitimci biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan bazı risk faktörleri olduğunu, bu faktörler bilindiği takdirde bunlara yönelik tedbirler alınabileceğinden bahsetti. Özellikle huzurlu aile ortamının zararlı alışkanlıklara karşı bir tampon görevi gördüğünü vurgulayan eğitimci, bu konuda ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Eğitim dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir