Tarihçe

AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ KURULUŞ VE TARİHÇESİ

Aile Akademisi Derneği’nin dernekleşme süreci eğitimci, psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından 2011 yılında “Önleyici Aile Eğitimi” seminerlerinin verilmeye başlanmasına dayanmaktadır. Madde bağımlılığı, internet, televizyon, olumsuz arkadaş etkisi, müzik gibi konularda anne-babaların bilinç ve farkındalığını arttırmaya yönelik hazırlanan bu seminerler Bursa’da faaliyet gösteren çeşitli derneklerde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan bu çalışmaların sonucunda bir dernek çatısı altında bu faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına karar verilerek “Aile Akademisi Derneği” 2012 yılında Bursa’da kurulmuştur. Dernek tüzüğünde derneğin amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Toplumun temeli olan ailenin kültürel ve manevi dinamiklerini güçlendirmek, aile kurumuna yönelen tehditlerden aileyi korumak, sağlıklı ve huzurlu aileler oluşturmak ve nesiller yetiştirmektir.”

Aile Akademisi Derneği, ülkemizde aile kurumunun giderek çözülmeye başladığı bir zaman diliminde kurulmuştur. Dernek, bilimsel verilere ve araştırmalara dayanan bir perspektifle çalışmalarını yürütmeye karar vermiştir.  Bu doğrultuda derneğin kurulmasından hemen sonra 5 komisyon oluşturularak sistematik ve düzenli çalışmalara başlanmıştır. Bu komisyonlar Aile Politikalarını Takip Komisyonu, Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu, Kültür-Sanat Komisyonu ve Medya Takip Komisyonudur. Aile Akademisi Derneği bugüne kadar bu komisyonlar altında pek çok çalışma yapmıştır. Özellikle 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hakkında çeşitli bilimsel raporlar hazırlamış; hem akademik camiayı, hem siyasi yetkilileri, hem de toplumun genelini bu sözleşmenin yol açtığı problemler hakkında bilgilendirmeye çalışmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile: İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Türkiye”, “Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet”, “10 Maddede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?”, “10 Maddede İstanbul Sözleşmesi Neden İptal Edilmelidir?”, “İstanbul Sözleşmesiyle İlgili Kafa Karıştıran 10 Soru-10 Cevap”.

Aile Akademisi Derneği bu noktada teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmıştır. Sadece sorunu tespit etmekle yetinmeyip, aileyle doğrudan temas kurarak aileyi etkileyen sorunların çözümünde ailelere yardımcı olmuştur. Bütün bunların ötesinde Aile Akademisi Derneğiailenin kaybolmaya yüz tutmuş olan “eğitici/önleyici/koruyucu” rolünü yeniden gündeme getirmeyi önemli bir görev olarak görmüştür.

Bu çerçevede pek çok proje planlamış ve uygulamıştır. “Önleyici Aile Projesi”, “İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Projesi”, “Temiz Kitaplar Projesi”, “İslam’da Gençlik Projesi”, “Eğiticilerin Eğitimi Projesi” bu projelerden bazılarıdır.

Bilimsel araştırma ve raporlar yayınlamak, aileler için eğitici materyaller hazırlamak derneğimizin en önem verdiği çalışmalar arasında yer almıştır. Bu çerçevede “Shrek Araştırması”, “Çocuklarda Düşünme Becerileri”, “Müzik Psikolojisi: Heavy Metal Müziğin Psikososyal Etkileri”, “Teorik ve Pratik Açıdan Dikkat ve Konsanstrasyon” bu çalışmalardan bazılarıdır.

Ayrıca Aile Akademisi Derneği evlilik, aile, çocuk eğitimi gibi konularda psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından halka yönelik gönüllü danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ayrıca pek çok seminer ve konferans tertip etmiş, aileyle ilişkili özel günlerde bilgilendirici çalışmalar yapmıştır. Aile Akademisi Derneği aileye ilişkin güncel ve politik sorunları da takip ederek basın açıklamalarıyla toplumumuzu bilgilendirmeye çalışmıştır.

Günümüzde ailede gözlenen en dramatik değişimlerden birisi, anne-babaların çocukları üzerindeki “eğitici/şekillendirici” etkisinin kaybolmaya yüz tutmasıdır. Çocuğuyla günde en fazla 1-2 saat iletişim kurabilen anne babaların sayısı hiç de az değil. Artık çocukların üzerinde anne-babaların değil, profesyonel kurumların daha fazla söz sahibi olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu ise çocuğun doğal ortamından kopartılarak büyümesi gibi patolojik bir sonuca yol açıyor.

Aile Akademisi Derneği faaliyetlerini gerçekleştirirken 5 hizmet alanı belirlemiştir.

1.  Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

2.  Eğitim Programları ve Projeler

3.  Bilimsel Araştırmalar

4.  Aile Politikaları ve Medya Takibi

5.  Aktivist Faaliyetler ve Kampanyalar

Kuşkusuz toplum durağan bir olgu değildir. Bilişim ve iletişim teknolojileri değişip geliştikçe aile kurumunun yaşadığı sorunlar da değişmektedir. Aile Akademisi Derneği on yılın ardından bu değişimleri takip ederek, aile kurumunun güçlendirilmesi için yeni ve güncel faaliyet alanları belirleyerek çalışmalarını sürdürmektedir.